Гребеннік Ігор Валерійович

доктор технічних наук, професор

Викладання

 

I. Підготовка кандидатських дисертацій:

2011 – Баранов О.В. Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації на класах множин перестановок у геометричному проектуванні.

 

2008 – Кузьменко С.В. Моделі та інформаційна технологія контролю в розподілених організаційно-технологічних системах.

 

2004 – Хабаров О.Ю. Моделі та засоби автоматизації процесів проектування розвитку мереж електрозв’язку.

 

II. Підручники та навчальні посібники:

 

Гребеннік І.В., Коваленко А.І., Міщеряков Ю.В., Решетнік В.М., Титов С.В. Системне програмування – Х.:ХНУРЕ, 2017 –  374с.

І.В.Гребеннік, М.Ю.Вишняк, В.Г.Іванов, З.А.Імангулова, Н.І.Калита Елементи системного проектування (за редакцією І.В.Гребенніка): Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 322 с.

Наконечний О.  Г., Гребеннік І. В., Романова Т. Є., Тевяшев А. Д., Методи прийняття рішень: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 132 с.

Гребеннік І. В., Романова Т. Є., Тевяшев А. Д., Яськов Г. М. Методи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 128 с.

Гребенник И.В., Романова Т.Е., Шеховцов С.Б., Яськов Г.Н. Принятие решений в условиях неопределенности. – Харьков: Харьковский национальный университет внутренних дел, 2007.– 56 с.

Гребенник И.В., Петров Э.Г., Романова Т.Е., Петров К.Э., Яськов Г.Н. Основы системного анализа объектов и процессов компьютеризации.– Харьков: Национальный университет внутренних дел, 2005.– 60 с.

Петров Е.Г., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах, Київ: Техніка, 2004.– 256 с.

Петров Э.Г., Новожилова М.В., Гребенник И.В., Соколова Н.А. Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах: Херсон: Олді – плюс, 2003.– 380 с.

 

III. Курси лекцій:

 

1. Дослідження операцій.

2. Прийняття рішень.

3. Теорія інформації.

4. Теорія ймовірностей та математична статистика.

5. Чисельні методи.

6. Discrete Mathematics (In English).

7. System Modeling (In English).